www.vooruit.be

Focus: Women and Children First: An exercise in awareness

 

Omschrijving

Oona Doherty (c) Luca Truffarelli

 

WOMEN AND CHILDREN FIRST: AN EXERCISE IN AWARENESS

di 29.01 t/m za 02.02

Een diepgravende verkenning van identiteit en privileges

talk / theater / #stadsatelier

Privilege. Een term die van het Latijnse ‘privilegium’ komt, een samentrekking van ‘privus’ (= individu) en ‘lex’ (= wet).

Sinds jaar en dag is het dé norm dat bepaalde (groepen van) mensen bijzondere voordelen genieten die anderen niet hebben. Geen wonder dat er een woord bedacht is om dat onderscheid tussen bovenaan en onderaan, hoog en laag te beschrijven: privilege. Wat een voorrecht mag zijn voor de ene, betekent uitsluiting en ellende voor de andere. Privus. De andere die niet mee aan de onderhandelingstafel zit, die uitgesloten wordt van het discours, van de verbeelding, van de macht.

Zou het mogelijk zijn om een wereld van omni-privilege te verzinnen waar iedereen, in alle diverse veelheid, luidop kan spreken? Of verkiezen we een wereld van de-privilege, waarin vergelijken vanzelf delen wordt en waar solidariteit het overneemt van schuld?

Op school leren we te delen en te onderscheiden. Kunnen we geen nieuwe school oprichten die de bestaande modellen doorbreekt? Een school om scholen te vergeten, waar iedereen zowel leraar als student is. Een plek die zowel een scherp perspectief verwelkomt als de kracht van onzekerheid erkent. Waar ‘speciaal’ niet langer een voor- of nadeel betekent maar een kans op (opnieuw) discussiëren. Als instelling wil Vooruit ook deel uitmaken van die school. We stellen ons manieren voor waarbij het materiële en immateriële weefsel van het monument plastisch en poreus wordt, als antwoord op een veranderende werkelijkheid.

Eind januari 2019 presenteren we een focus rond dit thema, met artistiek werk van Mette Ingvartsen, Oona Doherty, Lucas De Man, Margo van de Linde, Chiara Bersani, Jamila Johnson-Small en anderen. Met WOMEN AND CHILDREN FIRST als startpunt - en in samenwerking met de artistieke onderzoekers van de School Of Love - nodigen we die artiesten en jou uit om deel te nemen aan de discussies en lessen. We komen maandelijks samen vanaf de herfst 2018 in een open groep, om zo collectieve leerervaringen te delen.

Het project wordt gevoed door Adva Zakai's onderzoek The School Artist, en ondersteund door Vooruit, BUDA, Beursschouwburg en de Vlaamse Gemeenschap.

 

PROGRAMMA

Dit artikel werd geschreven op 29.05.18

Reageer