www.vooruit.be

Maria Lucia Cruz Correia verhuist haar Urban Action Clinic naar de torentuin op ons terras

  •    
  •    
  •    
  •    
       
vorige
volgende

Omschrijving

Met haar Urban Action Clinic bouwt Maria Lucia Cruz Correia - een van de stadsresidenten van Vooruit - een laboratorium op het kruispunt van wetenschap, kunst en activisme. Ze wil de aandacht vestigen op de vervuiling in de stad en de impact daarvan op de samenleving en het menselijk lichaam.

Onderzoek van klimopblaadjes 

In een eerste fase berekende een wetenschappelijk onderzoeksteam de hoeveelheid luchtvervuiling in verschillende wijken van Gent. Een groep wetenschappers verbonden aan de universiteit van Antwerpen analyseerden het gehalte metaaldeeltjes in klimop, die tijdens het (im)Possible Futures-festival werden binnengebracht door Gentenaars (lees meer). Daarna ontwierpen ze een digitale kaart waarop de gradatie van luchtvervuiling per wijk wordt op weergegeven. Meer info hierover volgt binnenkort.

Zuiverende planten op de torentuin

In de tweede fase zal de torentuin op het terras van Vooruit worden getransformeerd in een overlevingspakket voor de toekomst van de stad. In de tuin zullen enerzijds planten groeien die je lichaam kunnen zuiveren. Diezelfde planten worden gelokaliseerd op een kaart van Gent. Zo kan je er zelf naar op zoek. Anderzijds worden verschillende bioremediatietechnieken toegepast om de aarde of grond te zuiveren van vervuilende deeltjes.

Tuingesprekken

Een keer per maand zal Maria Lucia Cruz Correia aanwezig zijn op het tuinterras om er met geïnteresseerden in dialoog te gaan rond vragen als: wanneer gaat iemand die bezorgd is over de gezondheidscondities van de stad over tot actie? Wanneer vindt zo’n moment plaats? Wat triggert zo’n moment? Wat zijn de voordelen van actie in vergelijking met kennis?

Wil jij met Maria Lucia in gesprek? Dat kan telkens van 14:00 tot 18:00 op deze data:

  • 6 juni
  • 4 juli
  • 22 augustus
  • 12 september
  • 10 oktober

Acties

Verder wil Maria Lucia ook interventies doen om zo modellen te creëren voor collectieve acties, waarbij de vervuiling van de stad en sociale verandering wordt bediscussieerd. Join us via urbanactionclinic@gmail.com.

Credits

Concept and design: Maria Lucia Cruz Correia
Scientific team: prof. Roeland Samson, Ana Castanheiro and Jolien Verhelst
Plants research and drawings: Nathalie Hunter
Action research and intervention: Steven Desanghere (Vredesactie vzw)
Documentation: Joey Van Kerckhove
Technical assistance: Mark Pozelp
Production assistance: Coproductie Kunstencentrum Vooruit
Curator: Coproductie Kunstencentrum Vooruit

Dit artikel werd geschreven op 19.05.15

Reageer