www.vooruit.be

Tot in de stad

 

de Koer, Brugse Poort

Waarom ruilen kunstenaars hun atelier in voor een plek in de stad? Welke rol krijgen participanten? Is er een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid in deze kunstpraktijken? En wat is dan het eigenlijke kunstwerk? In Tot in de stad! - een onderdeel van het STADSATELIER - focust Vooruit samen met vier Gentse partners op de artistieke praktijken van kunstenaars die hun werkgebied in de stad Gent hebben.

We richten onze blik op artistieke praktijken die ingrijpen in en/of vertrekken vanuit het sociale weefsel van een wijk of stad. Er wordt work in progress getoond waarna we telkens ruimte laten voor discours rond en over het artistieke werk. Dat neemt de vorm aan van een gesprek, debat, lezing,... Elke editie vindt plaats op locatie bij een van de partners. 

ism De Koer, Piloot.co, Atelier Autonome Vormgeving KASK School of Arts Gent & de Onderzoeksgroep Art, Space & Context LUCA School of Arts

 

#thinkVooruit
#stadsatelier