www.vooruit.be

Thomas Ryckewaert

Genesis (I, II, III)

Op Locatie - Première, Performance
  • Genesis (c) Stine Sampers Genesis (c) Stine Sampers
  • (c) Nicolas Karakatsanis (c) Nicolas Karakatsanis
  •    
genesis - thomas ryckewaert Genesis (c) Stine Sampers (c) Nicolas Karakatsanis  
vorige
volgende

Speeldata

datum tijdstip zaal prijs kaarten/beschikbaarheid

Dan roept de ENE, God, tot de roodbloedige mens en zegt tot hem: waar ben je? – Gen. 3,9

Een wrede, verwarrende plek is het, waar de verbannen mens terecht komt. Hij wordt geconfronteerd met krachten die zijn verstand te boven gaan. Het regent nu eens vuur en zwavel, dan weer gewoon waterdruppels, maar wekenlang, tot alles verzwolgen is. Niets zo verwarrend, echter, als de krachten die hij in zichzelf ontdekt: jaloezie, erotiek, moordlust. Maar de meest ongrijpbare van al is de liefde.

Thomas Ryckewaert waagt zich in zijn nieuwe creatie aan een van de meest paradoxale meesterwerken uit de wereldliteratuur: Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Een voorstelling over onze levenslange poging de chaos te bedwingen.

De voorstelling is het derde deel van een triptiek waarin het boek Genesis vanuit verschillende hoeken wordt belicht. In Genesis (I) - Wetenschap wordt het publiek ingewijd in de expertise van filosofen, theologen en bijbelvertalers. Genesis (II) – Religie is een door Ryckewaert geregisseerde eucharistieviering. In een compositie van licht, geluid, zang, tekst en stilte worden kerk- en theatergangers samen getuige van een 2000 jaar oud ritueel waaraan subtiel is geschaafd. In Genesis (III) – Theater brengt Ryckewaert zijn versie van het boek Genesis op scène. Op zoek naar een hedendaags ritueel.

In Genesis (I, II, III) regisseert Ryckewaert achtereenvolgens de wetenschapper, de priester en de acteur. Een zoektocht naar de oorsprong van performance, naar de kern van het ritueel. Is liturgie theater? Is theater liturgie?

 

GENESIS (I) – WETENSCHAP

16:00 Film-Plateau (Paddenhoek 3, 9000 Gent) - gratis

Kan Genesis vandaag nog iets betekenen? Of verbannen we het verhaal en haar denkwerelden naar een voltooid verleden tijd? Doorheen de geschiedenis is Genesis ontelbare malen geïnterpreteerd. Het boek zelf vormt dan ook een bundeling van verhalen die elkaar niet alleen aanvullen maar ook vaak tegenspreken. De verschillende interpretaties
onthullen iets over hoe we door de eeuwen heen de realiteit hebben ervaren. Over onze angsten en dromen, over onze nood aan illusies en verhalen. Over onszelf. Drie academici plaatsen Genesis in perspectief:

  • Marc Vervenne (hebraïst en Ere-Rector KULeuven) doet het verhaal van het ontstaansproces van Genesis als literaire compositie. Hoe is het boek tot stand gekomen? Wie heeft het geschreven? Zijn de interne paradoxen het resultaat van een onzorgvuldige redactie of uitingen van een literair kunstwerk? Hij focust daarbij op de zogenaamde ‘scheppingsverhalen’.
  • Michel Tanret (assyrioloog, gespecialiseerd in Oud-Babylonische spijkerschriftteksten, UGent) zoomt uit en vergelijkt Genesis met Mesopotamische scheppingsverhalen, waaronder het Gilgamesh epos, een van de oudste literaire werken over het ontstaan van mens en kosmos.
  • Stéphane Symons (filosoof, gespecialiseerd in 20ste eeuwse kunstfilosofie, KU Leuven) peilt naar de hedendaagse relevantie van Genesis en spreekt over de functies van mythes en (scheppings)verhalen in de Westerse samenleving.

 

GENESIS (II) – RELIGIE

18:00 Sint-Baafskathedraal - gratis

De kerken in onze contreien lopen leeg. Het katholicisme, dat eeuwenlang onze cultuur en denkbeelden schraagde, lijkt bij ons tot een marginaal fenomeen verworden. Worden we drie eeuwen na de Verlichting volwassen? Of is er iets wat ons ontgaat? Misschien zijn er meer gelijkenissen tussen kerk en theater dan we op het eerste zicht zouden denken. Bij zowel een misviering als een theatervoorstelling komt een groep mensen samen om deel te nemen aan wat vooraan wordt opgevoerd: een performatieve, rituele act die tracht te spreken waarover moeilijk te spreken valt.

In het tweede luik regisseert Ryckewaert een eucharistieviering in de Sint-Baafskathedraal. Het scenario volgt de lijnen die door Rome werden uitgestippeld maar zal - in samenspraak met de priester – geënt worden op het boek Genesis. In een compositie van licht, koorzang, tekst en stilte worden kerk- en theatergangers samen getuige van een 2000 jaar oud ritueel waaraan subtiel is geschaafd. Twee gerenommeerde koren komen de mis opluisteren: het Schola Cantorum (van de Sint-Baafskathedraal) en Canta Ludens (uit Drongen). Ryckewaert vroeg ook de befaamde lichtontwerper Giacomo Gorini (cf. Romeo Castellucci) om een bijdrage te leveren. De viering belooft een aparte ervaring te worden!

 

GENESIS (III) – THEATER

20:00 Theaterzaal Vooruit - € 16 / 12 (red)

Genesis opent met de schepping van hemel en aarde en al wat daar rondkruipt, zwemt of vliegt. Maar al snel gaat de focus naar dat ene, grillige schepsel: de mens. Genesis vertelt het verhaal van een dolende mens in een immer veranderende wereld, op zoek naar een plek om zich te vestigen. Een mens in strijd met het kwaad, met God, met zichzelf.

In ‘Genesis (III)’ brengt Ryckewaert zijn versie van het boek Genesis op scène. Een voorstelling over onze levenslange poging de chaos te bedwingen.

 

Extra informatie

locatie Genesis I: Film-Plateau - Paddenhoek 3, 9000 Gent
locatie Genesis II: Sint-Baafskathedraal
locatie Genesis III: Theaterzaal Vooruit

Deze drie voorstellingen zijn te combineren op één dag, en er is voldoende tijd om tussendoor iets te eten.

 

Credits

Concept & Regie: Thomas Ryckewaert / Productie: Margarita Production / Coproductie: Vooruit, Théâtre de la Balsamine / In samenwerking met: STUK, BUDA, WP Zimmer / Met de steun van: De Vlaamse Overheid, Provincie Antwerpen

Genesis (I): 16:00 - Film-Plateau - Paddenhoek 3, 9000 Gent / sprekers: Stéphane Symons, Michel Tanret, Marc Vervenne

Genesis (II): 18:00 - Sint-Baafskathedraal / Voorganger: E.H. Ludo Collin / Koorleider: Filip Martens / Koren: Schola Cantorum (Gent) & Canta Ludens (Drongen) / Organist: Edward De Geest / Lichtontwerp: Giacomo Gorini / Liturgie-advies: E.H. Joris Polfliet / Regie-assistentie: Sibran Sampers

Genesis (III): 20:00 - Vooruit (Theaterzaal) / Scenario & Regie: Thomas Ryckewaert / Spel: Eleanor Campbell, Lieven Demecheleer, Emma Polen, Diane Reiners, Sid Van Oerle, Robbe Vergauwen, Silke Verslype / Scenografie & Kostuum: Bert Gillet / Klankband: Peter Lenaerts / Licht: Luc Schaltin / Dramaturgie: Marnix Rummens / Regie-assistentie: Tineke De Meyer

ihkv Possible Futures (ism Campo)