www.vooruit.be

Veranderende werelden

3: Verbinding

Theaterzaal - Debat / Gesprek, #ThinkVooruit
 

Speeldata

datum tijdstip zaal prijs kaarten/beschikbaarheid

Contact en samenwerking gaan polarisatie en discriminatie tegen. Toch is het niet zo eenvoudig om contacten te leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit wel gebeurt? Welke positieve effecten kunnen we hiervan verwachten?

Afzondering kan leiden tot een verhoogd wantrouwen in de ander. Omdat we elkaar zelden of nooit ontmoeten, leren we elkaar niet kennen en bouwen we geen vertrouwen op.

Het is typisch menselijk om zich niet goed te voelen tegenover onbekenden. Mensen zijn kuddedieren. Spontaan contact tussen bevolkingsgroepen gebeurt minder dan je zou verwachten. Nochtans is de sleutel om onbegrip en wantrouwen op te lossen heel eenvoudig: elkaar wél ontmoeten.

Waarachtige ontmoetingen - dus geen vluchtig of oppervlakkig contact - doen positieve gevoelens en opvattingen over elkaar ontstaan. De positieve kracht die uitgaat van dergelijke ontmoetingen vormt de beste remedie tegen onverdraagzaamheid.

Maar hoewel positieve relaties een sleutel zijn tot vreedzaam samenleven, veranderen ze niets structureels. Ongelijke kansen en achterstelling blijven voortbestaan. Het is niet omdat het contact positief is, dat de leden van benadeelde groepen beter behandeld worden. Het is dus belangrijk dat het beleid middelen inzet zodat leden van etnisch-culturele minderheden zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Alle inspanningen van scholen en overheden ten spijt, ligt de sleutel van echte verandering echter bij de gewone burger, wat zijn etnische achtergrond ook moge zijn. Ofwel zal die burger ongedwongen meegaan in het verhaal van de multiculturele samenleving, op basis van eigen ervaringen of observaties, ofwel zal hij of zij afhaken.

Met o.a. Ilse Derluyn (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek), Marleen Easton (Vakgroep Publiek Governance, Management en Financiën), Sara Willems (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), Khalid Benhaddou (Coördinator Onderwijsnetwerk Islamexperten) en Katrien Vissers (Tumult). Moderator van dienst is John Vandaele (Mo* Magazine).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens Veranderende Werelden wordt het slotwoord verzorgd door onderzoeksjournaliste, columniste en auteur Hind Fraihi. Ze verwierf internationale bekendheid door haar reeks Undercover in Klein-Marokko, waarin ze de opkomst van het salafisme en de rekrutering voor de jihad in Molenbeek vastlegde. In 2017 was ze de eerste schrijver in residentie voor Vooruit. In het kader van die residentie schreef ze ‘Vooruitopia’, het essay dat deze lezingenreeks inspireerde.

 

Extra informatie

Nederlands gesproken

Credits

debat / talk

gratis
ism UGent / met steun van Knack en Verenigde Verenigingen
#thinkVooruit