www.vooruit.be

Vooruit kiest voor stadslandbouw

Act
stadslandbouw

Omschrijving

Na het vieren van zijn 100e verjaardag richt Vooruit zijn blik en actie meer dan ooit op de stad en de maatschappij. “Hoe kunnen we een stad veranderen door met artiesten de stad in te trekken?”; is een van de hamvragen die in Vooruit op tafel liggen.

Waarom stadslandbouw?

In dat brede onderzoek naar een betere stedelijke maatschappij mag en kan het begrip ‘voedsel’ niet ontbreken. In eerste instantie lijken ‘stad’ en ‘voedselproductie of landbouw’ twee begrippen die niet bij elkaar horen. Niets is echter minder waar. Wereldwijd woont de meerderheid van de bevolking in de stad en dat aantal zal alleen nog maar toenemen. Al deze monden moeten dagelijks gevoed worden, wat voedsel heel tastbaar maakt. Maar veel stedelingen zijn zich er niet van bewust waar het voedsel op hun bord vandaan komt en dat het vaak honderden of zelfs duizenden kilometers aflegde. Of dat het geproduceerd werd op een manier die onhoudbaar belastend is voor ons ecosysteem.

Toch is er de laatste jaren een golf van bewustwording op gang gekomen. Ontelbare stadslandbouw-projecten worden her en der; en ook in Gent; opgestart. Ze kennen heel wat ecologische en andere voordelen. Door de lokale productie van voedsel verkleint de ecologische voetafdruk. Stadslandbouw zorgt voor een beter leefklimaat; door het groen verhoogt de biodiversiteit in de stad en verbetert de luchtkwaliteit. Het kent ook een recreatieve en sociale functie; je leert je buren kennen in samentuin-projecten of op volkstuincomplexen.
Maar bovenal heeft stadslandbouw een voorbeeldfunctie: dat je ook zélf het heft in handen kunt nemen als burger. Je kan ook zelf het ecologisch belastende systeem van voedselproductie in vraag stellen en kiezen voor een alternatief door lokaal voedsel te produceren of kopen.

Food For Thought

In juni 2012 organiseerde Vooruit samen met DOK een denktank ‘Food For thought’ waarin we iedereen die in het breed of smal bezig is met stadslandbouw uitnodigden. We leerden dat er reeds ontelbare geweldige initiatieven in Gent leven en uitgebouwd worden: moestuinen op scholen, een permacultuurveld, het stimuleren van lokale economie via moestuinieren etc.

Garden of Green Bastards

En waar past Vooruit binnen dit geheel? 'Food For Thought' leerde ons dat Vooruit een potentieel heeft als draaischijf of experimenteerruimte voor ideeën. Tegelijk ontstond er door de bouw van het nieuwe terras aan de zijgevel van Vooruit een opportuniteit om een groengevel te bouwen waarop we artistieke en maatschappelijke collectieven kunnen uitnodigen.

Het project van Green Bastards, het eerste collectief van artiesten en doeners dat te gast is op onze groentoren staat daar symbool voor. Het project past in de rol van Vooruit als kritisch forum: the Garden of Green Bastards helpt om de problematiek van de industrialisering van landbouw en voeding bespreekbaar te maken en het zal eindigen met het verspreiden van zaden van vergeten groenten. Samen met het zaaigoed zullen we ook alternatieve manieren promoten om over voedselvoorziening na te denken. En tonen hoe kleine initiatieven kiemen in zich kunnen dragen voor een groeiend verzet tegen heersende, commerciële landbouwmodellen.

 

Lees hier meer over de Green Bastards Garden.