www.vooruit.be

Omschrijving

Sinds midden 2016 maakt Kunstencentrum Vooruit de oefening om de interne organisatiestructuur om te buigen naar een meer horizontale, zelfsturende structuur. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt dit transitieproject, dat loopt van 1 juli 2017 tot eind 2018, met een bedrag van €29.785,54 en het Vlaams Cofinancieringsfonds met een bedrag van €44.678,31.

Het project is gegroeid vanuit de basis, maar draagt de steun van zowel de teamverantwoordelijken, als de Raad van Bestuur.
We gaan op zoek naar een ander organisatiemodel dat voldoende inspraak en inzicht geeft in de beslissingen voor elke medewerker van Vooruit.

We streven naar een breed coördinatieteam met teamverantwoordelijken van alle teams en een aantal experten, een trajectgroep bestaande uit medewerkers om mee het veranderingstraject te bewaken en in goede banen te leiden, de oprichting van strategische teams die instaan voor het lange termijn en strategisch beleid, het oprichten van multidisciplinaire productieteams, ...

We kiezen ervoor om vanaf september 2017 de organisatiekanteling meteen over de volledige organisatie door te trekken.

 

Dit artikel werd geschreven op 14.05.18

Reageer