www.vooruit.be

Opgravingen in Vooruit

 

Omschrijving

Middeleeuwse vondsten ontdekt tijdens recente verbouwingen

Archeologisch onderzoek

Zoals je misschien al weet verbouwt Vooruit op dit moment de voorzijde van het gebouw. De zone van de Ticketbalie wordt aangepast en er komen nieuwe artiestenstudio’s in het aanpalende gebouw, de voormalige Snoepwinkel. Meer daarover kan je hier lezen. Onder deze zone wordt een nieuwe kelder aangelegd. Daarvoor worden er uiteraard graafwerken uitgevoerd.

Net voor de kerstvakantie startte BAAC Vlaanderen - een onafhankelijk studiebureau voor Bouwhistorie en Archeologie - met een archeologisch onderzoek. Dat werd beslist na een bureauonderzoek door Ruben Willaert bvba, in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Daaruit bleek dat de site een archeologische waarde heeft en adviseerde het bureau een opgraving.

Artisanale veldoven

Vooruit ligt op een plek met een hoge historische waarde, de Sint-Pietersparochie. Wat nu de Sint-Pietersnieuwstraat is, is al sinds de 10de eeuw een belangrijke zone. Ze verbond de Sint-Baafsabdij in de stadskern van Gent met de Sint-Pietersabdij op de Blandijnberg. Vanaf de late 13de, begin 14de eeuw werd dit gebied opgenomen in de nieuwe stadsomwalling van Gent. Bij onderzoek in de nabije omgeving, o.a. aan De Krook, is er al heel wat materiaal gevonden, o.a. gelieerd aan het werk en leven van leerlooiers tussen de 13de en de 16de eeuw.

Ook bij de recente opgravingen in Vooruit zijn er bijzondere archeologische vondsten aan het licht gekomen: in de periode tussen de 13de en 15de eeuw werd het terrein intensief gebruikt. Dat blijkt uit de vondst van verschillende kuilen en een artisanale veldoven.

Er zijn ook sporen uit de nieuwe tijd (de 16de tot 18de eeuw): restanten van bebouwing en twee beerreservoirs. Dit zijn letterlijk reservoirs waarin de beer werd opgevangen, want riolering bestond toen nog niet. Na het verdwijnen van de oorspronkelijke bebouwing werden deze reservoirs niet meer gebruikt voor beer, maar werd er afval in gedumpt.

In dit geval hebben de archeologen een unieke collectie aardewerk gevonden. Die geeft een unieke inkijk in de huisraad van een 18de eeuwse stadswoning. Verder onderzoek zou zelfs inzicht kunnen geven in de voedingsgewoonten van de 18de eeuwse bewoners van het terrein.

BAAC Vlaanderen registreert al deze vondsten en schept die gecontroleerd weg. Er blijft dus op de site zelf niets over van de vondsten. BAAC fotografeert alle vondsten en achteraf krijgt Vooruit de mogelijkheid om de stukken te bewaren.

Dit artikel werd geschreven op 08.01.18

Reageer