www.vooruit.be

Waarom 'INUK' op locatie wordt gespeeld...

 

Omschrijving

(c) Phile Deprez

 

Deze week is 'INUK' van Studio ORKA te zien in Vooruit. Alhoewel: 'in Vooruit' klopt niet helemaal, want Studio ORKA speelt deze keer op een hele bijzonder locatie: Steevliet vzw, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die kinderen en jongeren begeleidt. Waarom ze daar spelen vertelt Studio ORKA je graag zelf.

Zoals steeds laat Studio ORKA zich inspireren door een specifieke locatie. Voor ‘INUK’ waren dit plaatsen waar kinderen verblijven die omwille van een problematische thuissituatie genoodzaakt zijn om voor korte of lange tijd ergens anders te verblijven, zoals centra voor bijzondere jeugdzorg en asielcentra. In Vlaanderen verblijven momenteel 3500 kinderen (-16 jaar) in centra voor bijzondere jeugdzorg.

Momenteel verblijven ca. 3000 niet-begeleide minderjarigen in Belgische asielcentra. 13.000 tot 14.000 kinderen verblijven in een asielcentrum met hun ouder(s) of voogd.

Een belangrijke reden waarom ORKA net voor deze locatie koos is de vaststelling dat het ORKA-publiek voor de familievoorstellingen uitgesproken blank is en bestaat uit mensen die vaak naar het theater gaan (behalve bij schoolvoorstellingen). Andere kinderen komen zelden of nooit in contact met theatervoorstellingen. Om deze kinderen te bereiken speelt ORKA ‘INUK’ in hun onmiddellijke nabijheid, in de tuin of op de parking van de tehuizen waar ze verblijven. Dit laat toe om de kinderen te ontmoeten, met hen te praten en hen te betrekken in het proces. ORKA poot een constructie binnen hun leefwereld en verblijft er een week.

‘INUK’ ging in première in De Brem te Oostende, een opvangtehuis voor kinderen. Naast dit soort plekken reist ‘INUK’ ook rond naar asielcentra. Kinderen die reeds een enkele maanden naar school gaan en de taal meestal al vrij goed beheersen, kunnen de voorstelling zien. Maar ook de klassen in de omgeving van het centrum worden uitgenodigd om hier op deze plek de voorstelling te bezoeken en dus kennis te maken met deze - voor velen - onbekende plek.

Voor de voorstelling in Gent is ORKA te gast in Steevliet vzw. Steevliet is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die 92 kinderen en jongeren begeleidt in een hulpverleningstraject. 72 van hen verblijven residentieel op één van de drie locaties. 20 kinderen en jongeren worden op een ambulante/mobiele wijze begeleid. Op deze locatie, campus Melle, verblijven er 27 kinderen onder de 12 jaar en 31 jongeren tussen 13 en 20 jaar.

Dank aan alle kinderen en begeleiders van alle plekken die ons zo gastvrij verwelkomen om ‘INUK’ hier mogelijk te maken. Het is een bijzondere ervaring om jullie als eerste gasten op onze tribune te hebben.

Grote dank,
Het hele ORKA-team

Na Oostende reist ‘INUK’ door naar andere begeleidingstehuizen en asielcentra in Vlaanderen. Alle plekken waren kinderen leven omdat ze hun thuis even of voor altijd verloren hebben.

Dit artikel werd geschreven op 26.11.17

Reageer