www.vooruit.be

Vooruit & Victoria Deluxe vernieuwen samenwerking

 

Omschrijving

In het kader van STADSATELIER - lees er alles over hier  - ontwikkelt Vooruit verder de Stadsprojecten. Dat zijn projecten die door een kunstenaar, partnerorganisatie of in co-creatie met het team van Vooruit opgezet worden. Deze projecten en samenwerkingen zijn maatschappelijk verankerd en in het stedelijk weefsel ingebed. Menselijke interactie en participatie staan centraal.

Vanaf 2017 gaat Vooruit (opnieuw) in zee met twee unieke organisaties / projecten uit Gent: Jong Gewei en Victoria Deluxe.

Victoria Deluxe is sinds 2002 een sociaalartistieke werkplek in het hart van een stad in volle verandering. De organisatie zet sterk in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming over minderheidsgroepen en specifieke thema’s. Dat doet Victoria Deluxe via het opzetten van sociaalartistieke projecten die nieuwe perspectieven op onze complexe werkelijkheid ontwikkelen.

Veelal kiest Victoria Deluxe voor perspectieven van onderuit, verbonden met de leefwereld van hun participanten. Meteen ook perspectieven die vandaag nog te weinig gedocumenteerd en artistiek bewerkt worden. De organisatie hanteert daarbij vooral het audiovisuele medium en theater: veel projecten ontstaan vanuit research en interviews die later worden uitgewerkt in een voorstelling en/of documentaire. Met hun projecten wil Victoria Deluxe tonen hoe artistieke verbeelding andere en nieuwe perspectieven op onze wereld kan ontwikkelen.

Vooruit ondersteunt de jongerenwerking van Victoria Deluxe met de projecten ‘YOUnited9000’ en ‘Move On’. Zo krijgen ze de mogelijkheid om op de scène van de Theaterzaal hun creaties aan een ruim publiek te tonen. Participanten krijgen bovendien een reductietarief bij voorstellingen en we plannen gezamenlijke gesprekken tussen jongeren, makers en medewerkers.

 

Dit artikel werd geschreven op 15.03.17

Reageer