www.vooruit.be

Kunstencentrum Vooruit zoekt een Algemeen Coördinator

 

Omschrijving

Vooruit is een centraal platform in een rijk netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie en bouwen verder op een verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement.

Onze ontwikkeling tot kersverse Kunstinstelling gaat samen met heel wat gezonde ambities en een interne transitie. Een gedragen en horizontale besluitvorming staat hierbij centraal. Zo bouwen we aan een nieuwe organisatiestructuur met een focus op multidisciplinaire teamwerking, collectieve verantwoordelijkheid, gedeeld leiderschap en maximale regelcapaciteit voor onze medewerkers.

We zoeken een Algemeen Coördinator die samen met het Coördinatieteam de leiding van Vooruit op zich neemt. Een katalysator, een uitdager en een bruggenbouwer in ons transitieproces naar een extern gericht organisatiemodel.

We omschrijven hieronder al even kort de functie en het profiel, het volledige functieprofiel vind je hier

Functieomschrijving

 • Je bent de eindverantwoordelijke voor het dagelijkse beleid van Vooruit in nauw overleg met het Coördinatieteam.
 • Je staat in voor de strategieontwikkeling en implementatie in samenspraak met de raad van bestuur en verschillende strategische teams.
 • Je bent samen met het Coördinatieteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het implementeren van een algemeen en duurzaam beleid, waarbij je zowel oog hebt voor het welzijn en de ontwikkeling van de eigen medewerkers, als voor het maatschappelijke en politieke draagvlak van de instelling en de financiële gezondheid van de organisatie.
 • Je coacht individuen en teams met oog voor evenwaardigheid.
 • Je ondersteunt, faciliteert, motiveert en strijdt voor een huis dat kunst ademt.
 • Je stimuleert overleg, neemt beslissingen en implementeert acties.
 • Je werft en beheert fondsen en bewaakt het commercieel beleid.
 • Je bouwt een netwerk dat aansluit bij de missie van de organisatie.


Profiel

 • Je hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen aanwending van middelen.
 • Je hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin.
 • Je hebt ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap en bent besluitvaardig binnen een horizontale structuur.
 • Je staat open voor een participatieve werking, waarbij gedragen en horizontale besluitvorming sleutel is tot succes.
 • Je hebt de ambitie om mee te werken aan de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving en kent cultuur daar een belangrijke rol als motor in toe.
 • Je hebt voeling met het werkveld en actoren van Vooruit om haar positie en de interactie met de omgeving, overheid en diverse stakeholders te begrijpen en waar mogelijk te verbeteren.
 • Je hebt ervaring in fondsenwerving en netwerken.
 • Ervaring in een artistieke context en/of in een not-for-profit organisatie is een pluspunt.


Aanbod

We bieden een coördinatorfunctie met een grote verantwoordelijkheid. Een boeiende job in een bruisende culturele en creatieve omgeving. Een voltijds contract van onbepaalde duur. We streven ernaar een flexibele en duurzame context aan te bieden met aandacht voor het nieuwe werken.

Hoe solliciteren

Sollicitatie te richten aan: Jo.debruyne@katena.be. Graag voor 18 februari 2017. Eerste gesprekken zijn voorzien in de week van 6 maart 2017.

 

 

Beeld © Karin Borghouts

Dit artikel werd geschreven op 31.01.17

Reageer