www.vooruit.be

Stadsresident Peter Aers met 'Crime and Punishment' op het Working Title Festival

 

Omschrijving

EVERYTHING DEPENDS ON HOW A THING IS THOUGHT

In de reeks van gespreksperformances 'Everything Depends on How a Thing is Thought' wordt het publiek deelnemer aan het gesprek. We vormen samen een kleine gemeenschap, beperkt in tijd en duidelijk afgebakend. De verhouding van het individu tot die tijdelijke gemeenschap staat centraal.

Een overzicht van alle voorbije en komende episodes:

  • 12 t/m 21.03.2015 - On Future
  • 12.06.2015 - Against Interpretation (try-out)
  • 08 t/m 10.12.2015 - Against Interpretation (try-out)
  • 26 t/m 30.09.2016 - On Future
  • 20.10 t/m 17.12.2016 - Crime and Punishment (try-out)
  • 02.2017 - Crime and Punishment (première)
  • najaar 2017 / voorjaar 2018 - Regarding the Pain of Others

 

CRIME & PUNISHMENT

Na 'On Future' buigt Vooruit-stadsresident Peter Aers zich over een nieuw hoofdstuk in zijn reeks. Dit keer staat 'Crime andPunishment' centraal. Daarin worden de oordelen, waarden en grenzen van een groep in vraag gesteld. Inspiratie haalt Peter Aers bij filosofe Hannah Arendt:

"The stateless person, without residence and without the right to work, had of course constantly to transgress the law. He was liable to jail sentences, without ever committing a crime. More than that, the entire hierarchy of values which pertain in civilized countries was reversed in his case. Since he was the anomaly for who the general law did not provide, it was better for him to become an anomaly for which it did provide, that of the criminal. Only as an offender against the law can he gain protection from it." (Hannah Arendt)

Peter Aers organiseert in verschillende stappen gesprekken en workshops. Binnenkort zijn er try-outs gepland tijdens Working Title Festival op 16 en 17 december in Beursschouwburg Brussel. Wil je erbij zijn? Laat iets weten via axelle@workspacebrussels.be.

partners: Vooruit, de Werf, Vrijstaat O, Workspace Brussels & de Vlaamse overheid

Dit artikel werd geschreven op 02.12.16

Reageer