www.vooruit.be

De bijen zijn terug!

 

Omschrijving

Sinds 2011 biedt Vooruit onderdak aan een bijenpopulatie. Als teken van dank leveren onze zoemende vrienden al enkele jaren lekkere Vooruit-honing. Helaas kwam er vorig jaar een einde aan de bijenpopulatie door de varroamijt, waardoor de huisjes er mistroostig en leeg bijstonden. Maar nu dus niet meer, want de bijen zijn terug! Onze bijenmeester Dominique haalde een nieuw volkje eigenhandig uit een taxushaag naar Vooruit.


We hopen dat onze bijen ook dit jaar voor lekkere zeemzoete honing zorgen en een surplus zijn voor de stad. We zoeken momenteel alleen nog een mooi plekje voor hun huisje in en rond Vooruit.


Edward Anseele, grondlegger van Vooruit, zou het met goedkeurende blik aanschouwen:
“Gij kent toch allen een biekorf, nietwaar? Daarin zijn duizenden diertjes die hunne gouden vleugeltjes in de zon doen glinsteren en verre weg in ’t ronde vliegen om uit de bloemen te halen het schoonste, het beste wat er uit te halen is, door hetgeen de natuur hun schonk. Zij dringt tot in de kelk om zeker te zijn dat alles er uitgetrokken wordt. En van hetgeen zij uit de bloempjes haalt maakt zij het smakelijkste, het zoetste wat bestaat: een zeemkoek. Hewel, vrienden, in dit lokaal moet dit ook zoo zijn.”
(Uit Edward Anseele, de slotrede in “Gentsch Nieuws – Het inhuldigingsfeest onzer nieuwe lokalen der Meibloemstraat, Brugschepoort”, 19 september 1911, Gent.)

Dit artikel werd geschreven op 08.06.16

Reageer