www.vooruit.be

2016-2017 in Vooruit: een voorwoord

 

Omschrijving

Beste bezoeker,

 

De gebeurtenissen in Brussel op 22 maart 2016 maakten het duidelijk: de ver-van-ons-bed-beelden die we kennen vanop tv, zijn een pijnlijke realiteit in onze steden geworden.

 

Een hyperverbonden wereld

De aanslagen mogen dan wel allerlei emotionele speculaties voeden, ze zijn evenzeer een symptoom van dieperliggende problemen die sluimeren in de maatschappij. Bovenal zijn ze een waarschuwing: de extreme globalisering die we vandaag zien heeft een extreme verbreding van de kloof tussen arm en rijk teweeg gebracht.

We leven in een hyperverbonden wereld van nog grotere superdiverse samenlevingen. Die ontwikkeling is een uitdaging voor ons onderwijs- en cultuurbeleid, beide fundamenteel voor onze waarden van burgerschap en samenwonen. We leven ook in een wereld bedreigd door enerzijds klimaatverandering en anderzijds de crisis van onze economische en politieke modellen. Die evoluties wakkeren nationalistische en extremistische ideologieën, conflicten en oorlogen aan. De gevolgen zijn bekend: duizenden wanhopige mensen landen dagelijks op de oevers van ons continent.

Het antwoord van politici op deze situatie is nóg meer focussen op grensstrategieën, en dat gekoppeld aan een ultraliberaal beleid. Zo schenken beleidsmakers steeds meer geloofwaardigheid aan meetbare, lucratieve resultaten dan aan humanistische waarden. Ondertussen kiezen kunstenaars consequent om net dichter bij de mensen te staan. Zij overstijgen de traditionele grenzen tussen kunstvormen - tussen fictie en werkelijkheid - en durven de gevestigde opvattingen, modellen en institutionele structuren in vraag stellen.

 

Artistieke stemmen

Als een cultureel ankerpunt in Gent laat Vooruit zich gidsen door die kunstenaars. Zij zijn de partners die we zoeken, vooral in deze onzekere tijden. Artiesten zijn immers permanent bezig met het interpreteren van onze wereld. Ze nemen risico's. Ze provoceren ons en voeden onze verbeelding. Door dat te doen, stellen ze diverse en verschillende visies op onze wereld voor, maar evengoed duurzame alternatieven voor onze door crisis geteisterde modellen.

Artistieke stemmen vormen daarom een integraal onderdeel van het DNA van Vooruit. De stemmen die we willen volgen zijn jong, gevestigd, activistisch, eigentijds, traditioneel, wilskrachtig, breekbaar, bekend en onbekend. Ze zijn wat onze wereld nodig heeft. 

Vooruit is vastbesloten om op die manier haar fundamentele missie in ere te houden en te bevestigen: die van kosmopolitische ontmoetingsplaats en platform voor viering, die van levendig laboratorium voor creativiteit en experimenten, en die van veilige ruimte voor kritisch denken en vrijheid van meningsuiting.

 

Een nieuw seizoen

Het programma van dit nieuwe seizoen 2016-2017 is een bescheiden inleiding op wat Vooruit nastreeft de komende jaren. We willen het snijvlak verkennen van de kunsten en onze werelden, als een manier om actieve participatie een richting te geven en de leden van onze diverse samenleving te identificeren. Daarbij willen we eerst en vooral de erfenis van Vooruit uitdragen, een erfenis van toegewijde betrokkenheid bij de lokale context en openheid naar de wereld.

Tijdens het seizoen 2016-2017 verwelkomen we een hele reeks kunstenaars en partners, van jonge makers over activisten tot bekende namen. Sommigen werken op kleine schaal, anderen presenteren grotere producties. Sommigen nodigen het publiek uit om deel te nemen aan het onderzoeksproces, anderen presenteren de resultaten van hun werk. We stimuleren en dagen de kennis en knowhow van die kunstenaars en partners uit. Dat doen we door internationale gastcuratoren uit te nodigen, die ons inspireren en hun eigen opvattingen over de wereld met ons delen.

Niet alleen kunstenaars en partners krijgen een warm welkom, maar ook jij, onze stad, onze maatschappij en de wereld. Want alleen samen kunnen we de kracht van de kunsten sterk maken, of die kunst nu esthetisch, innovatief, controversieel of een beetje van dat alles is. Alleen door onze krachten te bundelen, kunnen we creatieve oplossingen bedenken voor de problemen van onze geglobaliseerde samenleving.

Dus tot binnenkort, hier in Vooruit.

 

Khadija El Bennaoui

Artistiek leider

 

beeld (c) Michiel Devijver

Dit artikel werd geschreven op 25.05.16

Reageer