www.vooruit.be

Wij zeggen JA! aan het mobiliteitsplan

  •    
  •    
  •    
     
vorige
volgende

Omschrijving

Samen met het Gents MilieuFront, de Fietsersbond en verschillende andere Gentse verenigingen en handelaars steunt Kunstencentrum Vooruit de campagne Wij Zeggen JA! als steun voor het Gents Mobiliteitsplan. #komaanGent #GentzegtJA

Dit najaar hebben we bij sommige bewoners en handelaars commotie zien ontstaan over mogelijke negatieve effecten van het geplande Mobiliteitsplan. In de discussies die daaruit voortkomen, horen we vooral de stem van tegenstanders. Terwijl er ook heel wat mensen zijn die het Mobiliteitsplan een stap vooruit vinden. Op initiatief van het Gents MilieuFront en de Fietsersbond lanceerde een grote groep van organisaties en handelaars daarom een positieve campagne. Die campagne, gelanceerd op 26 november 2015, verspreidt deze boodschap:

Het plan zoals het nu voorligt is zeker niet perfect. We vinden het wel een ferme stap vooruit om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren, want zoals het nu is kan het niet verder. Daarom willen we dat het stadsbestuur er alles aan doet om het plan uit te voeren. Dit Mobiliteitsplan is een noodzakelijke stap in de evolutie naar een autoluwe stad. Daarom zeggen we JA! aan het nieuwe Mobiliteitsplan. Hier kun je deze boodschap onderschrijven met jouw Gentse vereniging of handelszaak.
 

Enkele quotes van Gentenaars over de campagne:

Steven Geirnaert, Gents MilieuFront (GMF): "Alle organisaties achter deze actie vertegenwoordigen samen 10 à 15.000 Gentse gezinnen. Met deze actie willen wij hen een stem geven. Niet om het mobiliteitsplan op te hemelen of te verdedigen. En zonder de steun van de Stad, voor alle duidelijkheid. Het zal aanpassen worden, zowel voor de bewoners als voor de handelaars. Maar dit plan is een stap in de goede richting. We moeten ermee verder. Wie stilstaat, gaat achteruit."

Ilse De Koe, actrice: "Mensen worden alleen creatief als er een probleem is, als ze een oplossing moeten zoeken. Wie niet meer met de auto Gent in mag of kan rijden, zal creatief worden, zal het openbaar vervoer nemen, of de fiets. De fiets is nu toch al sneller dan de auto. En Gent is superklein. Op 15 minuten sta je van de ene aan de andere kant. Met het mobiliteitsplan zullen er meer en veiligere fietspaden komen. Meer mensen zullen fietsen. De vooruitgang is gewoon nodig, alleen al om ecologische reden."

Matthias De Ridder, Vooruit: "Een groot plein vlak voor Vooruit: dat is onze stille droom. In plaats van de levensgevaarlijke situatie die de Lammerstraat en de Sint-Pietersnieuwstraat nu vormen. Brede voetpaden, fietspaden en minder auto's zijn een eerste stap. Auto's staan nu aan Vooruit meer stil dan ze ... ja, vooruit gaan. En voor onze gebruikers - vooral fietsers en voetgangers - is het er niet veilig. Het rijke debat over het mobiliteitsplan is goed. Maar dat mag geen reden zijn om er dan uiteindelijk niets aan te doen."

 
De quotes zijn opgetekend door journalist Bert Staes voor De Gentenaar /Het Nieuwsblad van vrijdag 27 november 2015
Beelden: artikel De Gentenaar / GMF (Dennis Licht)

Dit artikel werd geschreven op 27.11.15

Reageer