www.vooruit.be

Wat nu? Hart boven Hard Gent nodigt je zondag 22 november uit in NTGent

 

Omschrijving

De vreselijke aanslagen – niet alleen in Parijs, ook op andere plaatsen in de wereld: Beiroet, Ankara, Irak, Syrië (…) – slaan ons met verstomming. De slachtoffers zijn telkens gewone en onschuldige mensen. De overlevenden blijven achter met heel veel vragen. Bepaalde (politieke) krachten spinnen garen uit de terreur en hanteren, vaak in de vorm van forse oneliners, oorlogszuchtige taal. Verenigd in Hart boven Hard willen Gentse burgers en middenveldsorganisaties duidelijk "nee" zeggen tegen dit soort gruwelijke terreur, maar ook tegen het verspreiden van angst en oorlogstaal. We delen de overtuiging dat het ontwikkelen en delen van verschillende perspectieven op de recente aanslagen ons allen kan helpen om hiermee om te gaan.
 

Wat nu?

Op zondag 22 november 2015 om 17:00 nodigt Hart boven Hard Gent alle Gentenaars uit om af te zakken naar de schouwburg van NTGent aan het Sint-Baafsplein voor 'Wat nu?'. 

We geven dan het woord aan onder andere jeugdwerker Bie Vancraeynest, islamleerkracht Hilmi Lazhar​, vredesactivist Ludo De Brabander​ en Gents burgemeester Daniël Termont​. (Meer namen volgen!) Vanuit een collectieve behoefte om te begrijpen wat er gebeurt. Vanuit de grote nood aan hoop, sereniteit en overleg: tussen mensen en organisaties. Wat nu? Hoe moeten we verder? En vanuit het besef dat dialoog, op korte en op langere termijn, de enige manier is om dit soort van blind geweld te voorkomen.​

 
#samentegendehaat
#hartbovenhard
#watnugent
#watnu
#ntgent

zie facebook event 

Dit artikel werd geschreven op 18.11.15

Reageer