www.vooruit.be

Tweede alternatieve septemberverklaring Hart boven Hard: onze samenleving is méér waard

  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
         
vorige
volgende

Omschrijving

Vorig jaar stond burgerbeweging Hart boven Hard op, gesteund door 17.000 burgers en bijna 1.500 organisaties waaronder Kunstencentrum Vooruit. Op 28 september 2015 vierde Hart boven Hard z'n eerste verjaardag met een nieuwe alternatieve septemberverklaring en een nieuw bezoek aan het Vlaams Parlement.

Hiermee deelt Vooruit enkele quotes uit de septemberverklaring en foto's van de actie © Evy Menschaert.

<< Enthousiast staat een nieuw horizontaal model te dringen om het oude verticale model naar de kroon te steken. ‘Samen’ wint het van ‘ieder voor zich’, zo zien we in vele deel-initiatieven en in de brede sociale beweging, op internet en bij nieuwe bedrijfjes. De effecten van deze ontwikkelingen zijn nog onduidelijk, er is nog veel chaos. Maar er loopt één rode draad door: de drang om de mens weer centraal te stellen, bevrijd van de dwingende structuren die hem vervreemden van zichzelf. >>

<< Je kan op twee manieren naar die kentering kijken. Je kan krampachtig proberen vasthouden aan het oude. Door blind te blijven geloven in economische groei en schaalvergroting. Door te blijven gokken op de fossiele industrie, zelfs al dreigt die in de nabije toekomst Londen, Antwerpen en Amsterdam onder water te zetten. Door discriminatie van mensen met een migratieachtergrond niet aan te pakken, praktijktesten af te blokken en nieuwkomers buiten de eigen achtertuin te proberen houden. Door je als regeringspartij te blijven beroepen op het primaat van de politiek, terwijl je op de knieën zit voor het primaat van de financiële markten. >>

<< Wij, mensen en verenigingen die zich over sectoren heen verzameld hebben onder Hart boven Hard, kijken graag anders naar morgen. Wij zijn al met de kentering bezig, wij geven ze vorm. Het gonst van verrassende ideeën en van structurele oplossingen die de samenleving creatief uitdagen: dokters zonder drempel, experimenten met de kortere fulltimebaan, klimaat-neutrale steden, het kiwimodel, energiecoöperaties. Vele mensen nemen zelf het initiatief, zowel in sociale organisaties als met mantelzorg, translabs, samen-aankopen, autodelen, boerenmarkten, cohousing… De toekomst mee maken: stap je erin mee, of blok je alles af? >>

<< Het is tijd dat de samenleving niet langer geldt als een vervelende uitgavenpost, maar als een bron van inkomsten. Van ideeën, van onderzoek, van verbeelding, van oefening in de nieuwe tijd. Spreek mensen aan op hun waarde, ook los van hun werk. Haal het volle potentieel uit vrijwilligers door extra te investeren in hun professionele omkadering. Alleen wie zich als mens gesteund weet, kan zijn vermogen aanspreken om iets terug te geven. >>

<< Alles begint bij het besef dat de vele uitdagingen die op ons afkomen, nieuwe oplossingen vragen. Tegen vergrijzing of toenemende ongelijkheid helpen geen besparingen. Tegen het aantal vrouwelijke zelfmoorden in België, het hoogste in Europa, helpt geen aangeschroefd arbeidsbeleid. De opwarming van de aarde hou je niet tegen met nog meer investeringen in koning auto. Privatisering van openbare voorzieningen zou de kwaliteit verhogen, maar de Britse en Nederlandse ervaring wijst op het tegendeel. >>

<< Wij, burgers en middenveld met goesting in een alternatief, komen vandaag met een aanbod, een open voorstel. Het mag wel duidelijk zijn dat het beleid de uitdagingen niet langer alleen aankan, terwijl de kwaliteiten van zoveel mensen onaangesproken blijven. Kunnen we, in de geest van de nieuwe tijden, ons niet samen iets anders verbeelden? Een model ontwikkelen waarin waarde boven winst gaat? Rijk is een samenleving door goede zorg, sociale zekerheid, bloeiende cultuur en natuur, degelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, vlotte toegang tot sport en mobiliteit. Die rijkdom is van iedereen. Haar pasmunt heet solidariteit. >>

Lees de volledige tweede alternatieve septemberverklaring van Hart boven Hart hier. 
Als je vorig jaar bij het begin van Hart boven Hard je handtekening nog niet onder de eerste alternatieve septemberverklaring zette, kun je nu je steun betuigen (als individu of als organisatie) op deze pagina

 

Dit artikel werd geschreven op 29.09.15

Reageer