www.vooruit.be

1913: Een ontspanningstempel voor het rode leger

Grote opening tijdens de wereldexpo werd niet gehaald, café & restaurant wel open

Het Feestlokaal moest de centrale ontmoetingsplek worden van de Gentse socialisten. Samen met Ons Huis op de Vrijdagmarkt zou het een ‘schoon koppel’ vormen: Ons Huis als zetel van de strijdkrachten, het Feestlokaal als tempel waar ‘het rode leger’ zich kon ontspannen. Vooruit had het gebouw graag klaar gehad tegen de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent, maar haalde die deadline niet. De bezoekers van de expo konden midden juli wel al terecht in het café. Wat later kon je er dagelijks goedkope warme maaltijden eten – er werden er wekelijks honderden opgediend. Op 1 mei 1914 hielden de socialisten voor de eerste keer een meibanket in de restaurantzaal op de eerste verdieping. Het werd een jaarlijkse traditie om hun feestdag zo te vieren.

Feestlokaal Vooruit: ontspanning voor de arbeiders

Gent had al vrij vroeg een bloeiend cinemaleven. Ook in het Feestlokaal was er ruim plaats voor film; de bioscoop is zelfs altijd de spil ervan geweest. ‘In de prachtige koffiehuis-cinemazaal waren de partijgenooten in bewondering. […] zulk juweeltje van eene zaal hadden zij niet durven voorstellen’, schreef het dagblad Vooruit de dag na de eerste filmvoorstelling in de benedenzaal van het Feestlokaal. Het was nog de tijd van de stomme film: een symfonisch orkest begeleidde de beelden. Bioscoopbezoek was uitgegroeid tot een populaire vrijetijdsbesteding bij de arbeiders. Cinema Vooruit kende van bij de start een enorm succes. 

Het café-restaurant en de cinema dienden als ontspanning voor de arbeiders, de bibliotheek met de wel heel sprekende naam Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leren Vereert moest hun intellectuele capaciteiten ontwikkelen. Het was een hulpbibliotheek voor de collectie die zich ooit aan de Garenmarkt had bevonden en later naar Ons Huis was verplaatst. De hulpbibliotheek zelf verhuisde in 1915, in volle oorlogstijd, van de Bagattenstraat naar het nieuwe Feestlokaal.

 


Lees hier deel 5: 
1914: WOI: afblazing van het openingsfeest & bezetting door de Duitsers

>>>