www.vooruit.be

Stadslandbouw Gent Forum

Foyer Theaterzaal - Talk, Debate / Conversation
 

Performance details

date time hall price tickets/availability

De bodem als klimaatstrijder: hoe Gentse stadslandbouw inzetten?

De klimaatcrisis lijkt zich ergens in de verte af te spelen, maar eigenlijk hebben we alles dichtbij zelf in handen. Weinigen weten dat door slecht bodembeheer de bodem de allergrootste CO²-vervuiler is. Dit proces is door een goede stadslandbouw omkeerbaar in een voedselproducerende en biodiversiteit creërende CO²-accumulator. Door slimme keuzes te maken kunnen we zelf onze groene omgeving omtoveren tot een bijzonder efficiënte klimaatstrijder!

In dit forum duikt Stadslandbouw Gent diep in de creatiepatronen van het leven zelve en smeden ze Gentse plannen. Ook interessante sprekers komen aan bod:

  • Professor Steven Sleutel, expert bodemkunde van de Universiteit Gent. Hij laat zien of onze bodems CO² uitstoten of opnemen. Wat is het verschil tussen verschillende types bodem en hun vegetatie, welke factoren dragen bij tot een verhoogde opname van broeikasgassen? Wat zijn kansen voor stadslandbouw? En hoe komt het dat we in België nog altijd niet bezig zijn met het monitoren van de bodem en de impact op klimaat?
  • Jos Willemsen, eco-effectief ondernemer geïnspireerd door boerenhelden zoals Joel Salatin en Ernst Götsch. Hij gaat in op een reeks nieuwe methoden zoals schokbegrazing en agro-forestry, methodes die ons in staat stellen om een rijke voedselproductie met groeiende ecosystemen te verenigen. Hij licht zijn concept van de spiral economy toe, een nieuwe manier van kijken met ecologische groei door economische groei en andersom.

Tot slot gaat Stadslandbouw Gent in op het potentieel van het Gentse burgerveld en de rol die we met ons allen kunnen spelen in het mee beslissingen nemen over waar we met onze Gentse omgeving naar toe gaan. De Werkgroep Stadslandbouw heeft een voorstel ingediend voor het nieuwe uitvoeringsplan Groen (RUP 169).

Als de Gentse groengebieden met 140 hectare kunnen uitgebreid worden, waar liggen dan kansen voor samenwerking tussen burgers, overheid en boeren? Waar kunnen we in Gent aan de slag? Alle ideeën zijn welkom! En wat op deze avond uit de bus komt, is meteen een opstapje naar het volgende forum op 15 mei over de Gentse Food Commons.
 

Additional information

gratis

Credits

org: werkgroep Stadslandbouw Gent