www.vooruit.be

Veranderende werelden

1: Polarisering

Theaterzaal - Debate / Conversation, #ThinkVooruit
 

Performance details

date time hall price tickets/availability

Leven minderheden en meerderheden steeds meer in verschillende werelden?
En hebben die werelden steeds minder met elkaar te maken?
Zijn de verschillen overbrugbaar of worden ze steeds groter?


In de huidige tijden voelen we ons steeds meer een individu en steeds minder deel van een gemeenschap. Sociale banden brokkelen af, actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid staan op een laag pitje. Een evolutie waar we ons zorgen om moeten maken ...

In 2007 schreef politicoloog Robert Putnam dat een grote aanwezigheid van minderheden de sociale samenhang in een maatschappij ondergraaft. Hij stelde ook dat het vertrouwen afkalft, zowel tussen bevolkingsgroepen onderling als tussen mensen in het algemeen.

Ondertussen blijkt de realiteit minder eenvoudig. Toch ontbreekt het in een multiculturele samenleving vaak aan verbinding tussen bevolkingsgroepen. Wie opruiende taal spreekt krijgt een forum, wie bruggen wil bouwen wordt niet gehoord. De media hebben vooral aandacht voor extremisme en radicalisering, hoewel dat eigenlijk randfenomenen zijn. Polarisering daarentegen is een zaak van ons allen en vormt een veel grotere uitdaging vormt voor onze samenleving.

Tijdens de eerste editie van Veranderende Werelden gaat het debat over deze prangende kwesties. Met o.a. Sami Zemni (Politieke en Sociale Wetenschappen), Patrick Loobuyck (Wijsbegeerte en Moraalwetenschap), Don Pandzou (Ambrassade) & Luce Beeckmans (Stedenbouw-Architectuur) en moderator John Vandaele (Mo* Magazine).

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens Veranderende Werelden wordt het slotwoord verzorgd door onderzoeksjournaliste, columniste en auteur Hind Fraihi. Ze verwierf internationale bekendheid door haar reeks Undercover in Klein-Marokko, waarin ze de opkomst van het salafisme en de rekrutering voor de jihad in Molenbeek vastlegde. In 2017 was ze de eerste schrijver in residentie voor Vooruit. In het kader van die residentie schreef ze ‘Vooruitopia’, het essay dat deze lezingenreeks inspireerde.

Additional information

Nederlands gesproken

Credits

debat / talk
gratis
ism UGent / met steun van Knack en Verenigde Verenigingen

#thinkVooruit