www.vooruit.be

De stadsresidenten van Vooruit

Act
 Stadsresidenten

Sinds augustus 2012 volgt en ondersteunt Kunstencentrum Vooruit (Gent) onder de noemer Stadsresidenten een groep jonge kunstenaars die de publieke ruimte als hun werkplaats beschouwen: Simon Allemeersch, Maria Lucia Cruz Correia, Ewout D’Hoore, Michiel Vandevelde en Elly Van Eeghem. Vooruit wil deze kunstenaars vanuit hun stadsresidenties uitdagen om begrippen als engagement, stedelijkheid, publieke ruimte, actie en activisme gedurende een lange periode te onderzoeken, in de praktijk te brengen en te documenteren.

Elke kunstenaar vult dit in vanuit zijn of haar specifieke parcours - maar het is de bedoeling dat het delen van ervaringen en inzichten hierover met elkaar en experts zal leiden tot het versterken van de individuele artistieke trajecten en het ontwikkelen van enkele gezamenlijke acties. Door het bij elkaar brengen van deze vijf artistieke praktijken in de publieke ruimte hopen we een verscherpt gezamenlijk discours rond kunst en samenleving te kunnen ontwikkelen. 

Het is op voorzet van de stadsresidenten dat in dit verband de vraag van Francis Alÿs als vertrekpunt zal dienen:

Can an artistic intervention translate social tensions into narratives that in turn intervene in the imaginary landscape of a place?

Deze vraag blijkt de vijf onderzoekstrajecten rechtstreeks met elkaar te verbinden. Hoe kunnen deze kunstenaars zich vanuit hun artistieke praktijk sociaal verankeren, hoe beïnvloedt dit hun praktijk en kunstenaarschap, is het mogelijk om echt ‘verandering’ teweeg te brengen, welke artistieke sporen wil of kun je dan nog nalaten - en welke (alternatieve) productiemethoden moeten hiervoor ontwikkeld worden?