www.vooruit.be

Ode aan de alma mater

 

Description

“Sinds de negentiende eeuw zijn universiteiten vaak vergeleken met ivoren torens. Een symbool voor de hooghartige afstand die ze zouden nemen van het gewoel van de wereld.” Zo begint historica Gita Deneckere haar relaas in ‘Uit de ivoren toren: 200 jaar UGent’, een feestboek ter ere van een jubileumjaar. Een stelling die ze in een kloeke 320 pagina’s maar wat graag ontkracht. Begin oktober wordt het boek voorgesteld in Vooruit, in het gezelschap van enkele gerenommeerde sprekers en gasten.

(c) Dries Luyten

Tweehonderd kaarsjes uitblazen doe je niet zonder terug te blikken op het verleden. Dat deed ook professor Gita Deneckere van de vakgroep Geschiedenis het afgelopen jaar. In ‘Uit de ivoren toren’ pende ze het turbulente levensverhaal-in-vogelvlucht van de Universiteit Gent neer. Deneckere koos ervoor om te werken met elf uiteenlopende thema’s, die ieder een deel van de rijke geschiedenis van de UGent onthullen.

Wie bij de term ‘geschiedkundig werk’ flashbacks krijgt naar de saaie tijdlijn in het geschiedenislokaal van de middelbare school, heeft het bij het verkeerde eind. ‘Uit de ivoren toren’ is allesbehalve dat. De historica loodst je langs de belangrijkste gebeurtenissen en kleeft een gezicht bij namen van talrijke auditoria, gebouwen en straten. Hoe vaak passeer je die zonder stil te staan bij de vele verwezenlijkingen van de personen waarnaar ze vernoemd zijn?

Deneckere noemt haar nieuwste geesteskindje terecht “een ode aan mijn alma mater”. De liefde voor de Universiteit Gent spat van elke bladzijde. Maar liefde en bezorgdheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: aan het einde van elk thema uit ze telkens hedendaagse besognes van de UGent en word je als lezer geprikkeld om er zelf over na te denken. Het geschetste historische kader maakt het extra boeiend om deze denkoefening te doen. En als je vaststelt dat de UGent-gemeenschap jaren, decennia of zelfs eeuwen geleden met soortgelijke oefeningen te maken had, kan je maar een ding besluiten: l’histoire se répète.

De officiële voorstelling van 'Uit de ivoren toren: 200 jaar UGent' wordt een feestelijke ochtendmatinee. Enkele grote tenoren, opiniemakers én UGent-medewerkers van vroeger en nu zorgen voor een ongemeen boeiende voormiddag. Wie wil kan die dag meteen het boek zelf aanschaffen.

tekst: Selin Bakistanli - beeld © Arthur Joos

Written on 08.09.17