www.vooruit.be

Vooruit: een platform van partnerships

 

Description

Vooruit heeft een lange voorgeschiedenis als open huis voor heel veel partners: kunstenaars, kunstinstellingen, middenveldorganisaties, studentenverenigingen en nog zoveel meer. Anno 2017 vormt de waaier aan activiteiten in Vooruit dan ook een unieke en eigenzinnige mix. Het eigenzinnige artistieke programma wordt samengesteld door een deskundig artistiek team en partners ontwikkelen samen met Vooruit een netwerk-programma dat aansluit op dat artistieke programma. Daarnaast ontvangt Vooruit - als ontmoetingsplek in de stad - talloze initiatieven van lokale organisaties, die op hun beurt te gast zijn in Vooruit.

Voorheen zette Vooruit resoluut haar artistieke programma voorop. Een nieuw statuut als Kunstinstelling laat ons toe het begrip ‘programma’ te herdefiniëren: als de optelsom van activiteiten, projecten, residenties,... in Vooruit én op locatie. Anders gezegd: hoewel kunstenaars en hun werk centraal blijven staan, ontwikkelen we in Vooruit alles binnen eenzelfde visie en missie.

Die missie luidt als volgt:

"Vooruit is een centraal platform in een rijk netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. Geïnspireerd door een turbulente wereld en een kunstensector in beweging, met een hedendaagse blik op de toekomst, versterkt Vooruit de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale gemeenschap. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen verder op een verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement."

Het woord 'platform' is cruciaal voor de manier waarop we onze samenwerkingen met partners in de toekomst willen ontwikkelen. Wij vullen onze rol als instelling in als katalysator, inspirator en facilitator van gezamenlijke initiatieven. In onze partnerships bieden we niet alleen een sterke infrastructuur aan, maar ook financiële, artistieke, technische en andere steun.

Vooruit wil, als Kunstinstelling, de verantwoordelijkheid opnemen om zich volop politiek te engageren, en dat via een hernieuwd beleid van partnerships. Dat beleid mag je als open, genereus en divers definiëren. Op die manier zal Vooruit een essentiële en complementaire rol in de samenleving spelen. Vooruit legt de connectie tussen haar projecten, haar publiek, haar artiesten, haar medewerkers, haar netwerk van partners en tussen elk van hen onderling.

Daarom werkt Vooruit de komende jaren samen met o.a.:

Action Zoo Humain
All Eyes On Hip Hop
BOUGIE
Cavaria
CAMPO
CC de Lessines
CC Evergem
Courtisane
Curieus
Circuscentrum
De Centrale
De Koer
De Krook
Democrazy
DeWereldMorgen
DOK
Europalia
Film Fest Gent
Gouvernement
Hart Boven Hard
KASK & Conservatorium School of Arts
KERK Gent
Kloppend Hert / Jong Gewei
Konekt / Platform-K
Kraak
Kunstenfestivaldesarts
Kunsthuis
Kunstenpunt
Les Ballets C de la B
LOD
LUCA School of Arts
Manoeuvre
Minardschouwburg
MSK Gent
MUDA
Museum Dr. Guislain
Nasty Mondays
NTGent
P.A.R.T.S.
Piloot vzw
Stroom.tv
Studio Gusto
Think!
Treehouse
UGent
Victoria Deluxe

Written on 11.03.17