www.vooruit.be

Minister Bourgeois keurt Beheerplan Onroerend Erfgoed van Vooruit goed

  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
         
previous
next

Description

Minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois was vandaag te gast in Kunstencentrum Vooruit om het Beheerplan Onroerend Erfgoed van het 103-jarige monument goed te keuren. Tijdens een persconferentie sprak hij zich lovend uit over de aandacht die Vooruit heeft voor het behoud van het unieke patrimonium en de inspanning die het huis levert om binnen dit erfgoedkader een hedendaagse werking uit te rollen. De erkenning is een belangrijke stap in het langetermijnproces om broodnodige restauraties aan het historische monument te kunnen uitvoeren.

Vooruit is een levendig kunstencentrum in een historisch monument. Tal van artiesten komen er werk ontwikkelen, creëren en presenteren. Voor heel wat Gentenaars, studenten en bezoekers van de stad is Vooruit een plek voor ontmoeting, kunst, debat en feest. Omdat zoiets veel vraagt van een gebouw, zet Vooruit in op een langetermijnvisie met oog voor de aanwezige waardevolle erfgoedwaarden. Die visie is te vinden in het Beheerplan Onroerend Erfgoed. Dit plan is een langetermijnvisie waarbij alle onderhouds- en restauratiewerken tot 2040 in kaart zijn gebracht.

Nu het Beheerplan is goedgekeurd, kan Vooruit aan de Vlaamse regering een meerjarige premieovereenkomst aanvragen om het effectief uit te voeren. Minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Bourgeois vindt de vraag alvast legitiem en moedigt Vooruit aan om zijn patrimonium verder goed te beheren.

Minister-president Geert Bourgeois: "Al meer dan een eeuw drukt Vooruit haar stempel op het Gents en Vlaams cultuurlandschap, en sinds twee jaar besliste de Vlaamse Regering om Vooruit te erkennen als Vlaamse Kunstinstelling. Maar Vooruit is ook een van onze topmonumenten, een prachtig staaltje Vlaams vakmanschap. De voorbije jaren heeft ze altijd, met steun van de Vlaamse regering, ingezet op permanent onderhoud en zodra het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet werd goedgekeurd, heeft vzw Vooruit gewerkt aan een beheerplan. Hierdoor zal het in de toekomst eenvoudiger worden om restauratiepremies aan te vragen en verzekeren we dat Vooruit ook in de toekomst haar voorbeeldfunctie als monument van en voor het volk kan blijven vervullen."

In een volgende stap zal Vooruit in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed een dossier opstellen in lijn met het Onroerenderfgoedbesluit. Dat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering die de eindbeslissing neemt. "Hierdoor kan Vooruit haar werken goed plannen, met de zekerheid wanneer welk bedrag wordt toegekend", aldus de minister-president.

Als de steun van de overheid er komt, kan Vooruit de grandeur van het gebouw, de typische decoratie en het ingenieuze, vooruitstrevende vakmanschap van de oorspronkelijke architect Ferdinand Dierkens de komende jaren goed beheren. Bovendien wordt het zo mogelijk om noodzakelijke herstellingen aan het dak, de gevels en het schrijnwerk te doen. Vooruit zal hiervoor samenwerken met Wouter Callebaut, de restauratie-architect die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van het Beheerplan.

Stefaan De Ruyck, algemeen directeur van Vooruit: "Dat minister Bourgeois vandaag ons Beheerplan Onroerend Erfgoed bekrachtigt, is een bijzonder belangrijke stap in het restauratie-traject van Feestlokaal Vooruit. Van 1980 tot 2000 deden we al een aantal grote herstellingswerken, maar daarmee is de kous niet af. We willen het aanwezige erfgoed ook vandaag en in de toekomst duurzaam beheren. Dankzij het positief signaal van de minister zijn we een grote stap dichter bij het veiligstellen van ons erfgoed voor de toekomst. Dat is fantastisch nieuws."

 

Beelden: Michiel Devijver

Written on 09.01.17