www.vooruit.be

De Grote Parade 2016: samen tonen we dat deze samenleving anders kan

 

Description

Op zondag 20 maart is het zover: de Grote Parade 2016! 
Kunstencentrum Vooruit roept je op om mee op te stappen in Brussel en te tonen hoe groot de stroom van alternatieven is voor een samenleving met een plus.

Die "plus" staat voor verbinding en meer-waarde boven winst, als alternatief voor het minnetjes-beleid van besparen en polariseren. De groeiende burgerbeweging Hart boven Hard, die vorig jaar (in guur regenweer) al 20.000 mensen op de been bracht, maakt zich nu op om een grote, kleurrijke optocht te vormen rond de volgende basisprincipes en concrete alternatieven:
  

Democratie is de som waarin iedereen meetelt

Superdiversiteit, cultuur, vrijwilligerswerk, middenveld: een kleurrijk sociaal weefsel maakt mensen sterker en samenleven fijner.
 

We doen vrijwilligers floreren dankzij een goede omkadering

 • met extra investeringen in verenigingen en jeugdwerk
 • met een sterk middenveld als fitnesscenter voor de democratie
 • ...

Iedereen veilig en zonder angst

 • met een gerichte aanpak van terreur zonder hele bevolkingsgroepen over één kam te scheren …
 • Zero tolerance voor discriminaties en racisme met praktijktesten op de arbeidsmarkt en de woonmarkt met het afleggen van het hoofddoekenverbod
 • met een brede aanpak van het seksisme

Sport en cultuur voor allen is energie voor het leven

 • met poëzie in elke klas en kunst als broeikas
 • ...

Gezonde debatten door gedegen informatie

 • met publieke steun voor alternatieve media
 • met een onafhankelijke openbare omroep
 • … 
    

De nieuwe economie maken we samen

Arbeid, belastingen, (deel)economie: nieuwe solidaire ideeën voor de economische onderbouw van onze maatschappij.
 

Betere verdeling van werk en leven: het ware levenswerk

 • met een kortere fulltime
 • met serieus werk voor jongeren, in plaats van mini-jobs
 • met voldoende kansen voor mantelzorg voor jong en oud

We investeren voluit in wat dringend is

 • met de bouw van scholen en sociale woningen
 • met initiatieven die inzetten op sociale en ecologische winst
 • met verbindende modellen als coöperatie en deeleconomie

We spreken de grote vermogens aan

 • met een vermogensbelasting
 • met herverdelende belastingen
 • zonder fiscale achterpoorten zoals de notionele interesten

 •  

We gaan voor een klimaat in evenwicht

Ecologie, hernieuwbare energie, mobiliteit, transitie: duurzame alternatieven voor het vervuilende groeidenken en alle filestress.
 

Onze zware voetafdruk gaat van het gaspedaal

 • met een snelle omschakeling naar hernieuwbare energie
 • met voorrang voor duurzame voeding, kleding, woningen, producten
 • met een minister van transitie
 • met stimulansen voor ecologische landbouw
 • en voor energie van de gemeenschap
 • … 

We gooien het stuur om, richting duurzame mobiliteit en minder filestress

 • met het openbaar vervoer en de fiets als locomotief
 • in plaats van fiscale gunsten voor bedrijfswagens

We gunnen onze vermoeide kerncentrales hun pensioen
 

We halen onze rijkdom uit straffe basisvoorzieningen

Wonen, sociale zekerheid, gezondheidszorg, publieke diensten: investeren in toegankelijke opvang en ondersteuning van de wieg tot het sterfbed.
 

Woonzekerheid voor iedereen is een dak boven de samenleving

 • met meer sociale woningen want op wachtlijsten kan je niet wonen
 • niemands woonkost mag hoger zijn dan een derde van z’n inkomen

Gezondheidszorg is van ons allemaal, niet van de commercie

 • met voorrang voor een drempelloze en open eerste lijn in de zorg
 • met overal wijkgezondheidscentra
 • met een stop op de wildgroei van privéverzekeringen

Een sterke sociale zekerheid maakt ons wereldkampioen mensenrechten

 • met alle uitkeringen boven de armoedegrens
 • met versterking van de wettelijke pensioenen

Nabije diensten zijn gemeenschappelijk goed, en goed voor de gemeenschap

 • van postkantoren en bibliotheken tot zwembaden en bushaltes
 • met voorzieningen voor elke leeftijd: crèches, jeugdhuizen en woon- en zorgcentra
 • ...

Een brede school 

 • met een integrale, intersectorale aanpak van de opvoeding
 • binnen een hecht netwerk van buurtvoorzieningen

Niemand boven de wet, maar ook niemand eronder

 • met juridische bijstand aan de basis, zoals wetswinkels

 •  

Onze toekomst stopt niet aan de grens

Vluchtelingen, oorlog en vrede, rechtvaardige handel, ontwikkelingssamenwerking: wij denken over de samenleving als wereldburgers.
 

We vangen vluchtelingen menswaardig op, zegt de wet

 • met creatieve samenwerkingen tussen overheid en burgers

Minder oorlog oogsten, door geen oorlog te zaaien

 • onze wapens zijn ontwikkeling en vredesdiplomatie
 • geen gevechtsvliegtuigen
 • geen militairen in onze steden
 • en geen dubieuze wapenexport

Handel met een hart, een hefboom tot verandering

 • met de wijsheid van solidaire wereldburgers
 • zonder ontwrichtende akkoorden als TTIP

Sociale bescherming wereldwijd

 • investeren in sociale bescherming is goede ontwikkelingssamenwerking


Lees meer over de Grote Parade op zondag 20 maart 2016 op www.hartbovenhard.be 

Written on 14.03.16